Referencie
Finančný poriadok
Kariéra
Partneri
Kontakt

Členovia skupiny WINNERS GROUP

Vždy na strane klienta

Zistite viac

Winners Poistenie

Rôzne druhy poistenia od Winners Group a.s.

Vyberte si službu a vyplnte prosím krátky kontaktný formulár. Následovne sa vám ozve náš pracovník.

Winners Poistenie ako člen skupiny Winners Group Vám ponúka širokú škálu poistných produktov, s ktorými si môžete byť vo Vašom živote naozaj istí. Nenechajte sa prekvapiť nečakanými udalosťami a chráňte sa pred nimi vhodným poistením. Buďte s nami vždy o krok vpred.

Ponúkame Vám sprostredkovanie širokej škály produktov poisťovní, s ktorými spolupracujeme. Od poistení nehnuteľného a hnuteľného majetku, cez povinné zmluvné a havarijné poistenia áut, až po poistenie zodpovednosti za škodu, cestovné poistenia či poistenie podnikateľov. S nami máte istotu, že získate také riešenie, ktoré je pre Vás výhodné nielen finančne, ale aj rozsahom poistného plnenia.

Naši špecialisti Vám vyberú poistný produkt, ktorý je šitý na mieru priamo pre Vás. Zostavia porovnanie podobných produktov z viacerých poisťovní, na základe ktorého sa aj Vy zorientujete v ponuke a sami uvidíte, ktoré poistenie je pre Vás to naozaj najvýhodnejšie. Navyše Vám ho pomôžeme aj vybaviť. Za služby spoločnosti Winners Group nezaplatíte ani cent, preto je vypracovanie ponuky poistenia zdarma úplne pre každého.

Zakladáme si na transparentnosti a férovom prístupe ku klientom, preto ponúkame vždy objektívne riešenia bez zaujatosti voči konkrétnej poisťovni. S nami máte vždy dokonalý prehľad o tom, koľko za poistenie zaplatíte a na čo všetko ho môžete využiť. Stojíme vždy na Vašej strane a snažíme sa pre Vás nájsť tie najlepšie podmienky poistenia.

Okrem vyššie uvedených služieb Vám ochotne pomôžeme aj pri nahlasovaní poistných udalostí a vybavovaní poistného plnenia. Odborníci z Winners Group Vám teda ponúkajú komplexný poistný servis, vďaka ktorému nájdete pomoc naozaj v každej situácií. Staňte sa našim klientom aj Vy!

Najnovšiu informáciu o spolupráci s poisťovňou Generali nájdete tu

Spoločnosť

Spoločnosť Winners Poistenie sa ako dcérska spoločnosť Winners Group špecializuje na produkty a jedinečné riešenia v neživotnom poistení.

Cieľ

Naším cieľom je byť vedúcou a prosperujúcou firmou na trhu poskytovania finančných služieb v oblasti neživotného poistenia.

Účel

Účelom je poskytovať klientom pomoc v ťažkých životných situáciách, aby nikdy nepochybovali o vysokej hodnote našich služieb.

Čo robíme

Winners Group pre každého klienta zabezpečí analýzu jeho už existujúcich poistných zmlúv a poskytne tak objektívne porovnanie s dôrazom na nezávislosť a odbornosť navrhovaného riešenia.

Navrhneme klientovi také možnosti a ponuky, ktoré komplexne riešia zabezpečenie v celom rozsahu požiadaviek klienta.

Ponúkame našim klientom jednoduchú, ale zároveň jedinečnú službu.

Poskytujeme vysoko odbornú pomoc pri riešení poistných udalostí. Pomôžeme klientovi pri likvidácii poistnej udalosti a sme schopní zvýšiť úspešnosť poskytnutia poistného plnenia od každej poisťovne.

Kariéra

Pre viac informácii volajte +421 2 32115554, alebo napíšte na: poistenie@winnersgroup.sk

Partneri

Produkty a služby

Každému klientovi ukážeme viaceré môžnosti poistenia. Na základe vašich požiadaviek vyberieme pre vás to najoptimálnejšie riešenie a pomôžeme vám ho zrealizovať.

Stojíme vždy na vašej strane a hájime iba vaše záujmy.

Spoločnosť Winners Group dnes na Slovensku spolupracuje so všetkými relevantnými poisťovňami. Všetky sú uvedené v záložke Partneri.

Neúčtujeme si žiadne extra platby či poplatky od klientov. Klienti Winners Group majú prehľad, ktorá poisťovňa čo ponúka a za koľko. Sú vždy o krok vpredu.

V prípade poistnej udalosti pre klientov zabezpečujeme servis pri nahlasovaní a riešení poistných udalostí. Sme na to odborníci.

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vás spoľahlivo ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku tretím osobám. Povinné zmluvné poistenie má povinnosť uzavrieť každý držiteľ, vlastník, prípadne nájomca motorového vozidla evidovaného v SR.

Havarijné poistenie motorového vozidla

Havarijné poistenie je poistná ochrana, ktorá kryje škody na vašom vozidle spôsobené predovšetkým poškodením vozidla haváriou, krádežou vozidla, alebo jeho neoprávneným užívaním, vandalizmom alebo prírodnými živlami. Chráni vás a vaše vozidlo nielen na území Slovenska, ale aj v rámci celého územia Európy.

Poistenie nehnuteľného majetku

Poistenie nehnuteľného majetku kryje škody na vašom byte, dome či inej nehnuteľnosti so všetkým, čo k nemu patrí – stavebné súčasti ako sú okná, dvere, podlahy, steny.

Poistenie hnuteľného majetku

Poistenie zariadenia domácnosti sa vzťahuje na veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti a slúžia na jej prevádzku. Zároveň chráni aj vaše veci v nebytových priestoroch, ako je pivnica, či garáž.

Zodpovednosť za škodu z držby nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Poistenie zodpovednosti za škodu z činnosti v bežnom občianskom živote sa vzťahuje na škody, ktoré môžete spôsobiť vy, vaše deti či domáci zvierací miláčikovia na veciach, majetku, či zdraví iných.

Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi kryje nárok zamestnávateľa na náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností vzniknutých pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s ním.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie nechráni iba vaše zdravie a zdravie vašej rodiny počas turistických, študijných alebo služobných ciest na celom svete, ale získate s ním aj poistenie na celý rad nepríjemných záležitostí, ktoré sa môžu počas cesty do zahraničia vyskytnúť. Napríklad poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby kryje náklady spojené so zásahom Horskej záchrannej služby v slovenských horách a je vhodné pre všetkých turistov a športovcov, ktorí plánujú istý čas stráviť v horských oblastiach na Slovensku, v ktorých HZS pôsobí.

Poistenie podnikateľov

Poistenie je určené pre podnikateľov – právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby, ktoré pokladajú svoj hnuteľný i nehnuteľný majetok za aktíva v podnikaní a preto sa chcú chrániť proti náhodnej škodovej udalosti.

Poistenie kryje poškodenie, zničenie vecí živelnou udalosťou, vandalizmom alebo odcudzením vecí nachádzajúcich sa na mieste poistenia.

Poistenie sa vzťahuje na:

Nehnuteľný majetok

Budovy, haly, stavby spojené so zemou pevným základom

Hnuteľný majetok

Hmotný majetok ako napr.: kancelársky nábytok, počítače, kancelárske potreby, stroje a strojové zariadenie.

Zásoby

Sú to hlavne suroviny, materiál, pomocné látky, tovar s ktorým klient obchoduje, výrobky, ktoré klient vyrába alebo výrobky, ktoré nie sú ešte dokončené.

Výhody

  • mimoriadne rýchle vypracovanie ponuky na poistenie s garanciou najlepších podmienok
  • všetky poisťovne pod jednou strechou
  • nezávislé a objektívne riešenie
  • prinášame naozaj bezplatné vypracovanie ponuky poistenia pre každého
  • žiadne skryté poplatky
  • transparentné podmienky a odborný prístup našich špecialistov

Kontaktujte nás

Kontakt

Winners Poistenie, s.r.o.
Trade Center I.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava

poistenie@winnersgroup.sk poistenie@winnersgroup.sk
t: + 421 2 32 115 554 + 421 2 32 115 554
f: + 421 2 32 144 800 + 421 2 32 144 800